Přeskočit na obsah

Nový dotační titul na obnovu budov a bytů v Ostravě

  • od

Město Ostrava přináší nový podpůrný program pro soukromé vlastníky nemovitostí, jehož smyslem je vracet do života dlouhodobě nevyžívané budovy a současně rozšiřovat nabídku nájemního bydlení ve městě. Cílem dotace je obnova a rekonstrukce bytů i vznik bytů nových. Zájemci mohou získat až 350 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. 

„Program na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě jsme připravovali v návaznosti na Strategický plán města fajnOVA s cílem podpořit oživení dlouhodobě opuštěných budov. Navazujeme tak na projekt Refill, který mapoval dlouhodobě prázdné objekty a aktivizoval je k využití především formou tzv. dočasného užívání. Nyní je tím cílem nové dlouhodobé užívání pro nájemní bydlení. Tedy řešení zvyšujících se problémů s dostupností bydlení ve městě. Jedná se o projekt v tomto směru pilotní, v rámci první výzvy tedy budeme ověřovat poptávku,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Program je koncipován jako víceletý a předpokládá postupné vyhlašování jednotlivých výzev, schválen byl program s celkovou alokací 40 milionů korun pro léta 2023–2026 a zároveň první výzva programu, pro niž je vyčleněno 20 milionů korun. Příspěvek města je stanoven ve výši 5 tisíc korun/m² bytu do výše až 350 tisíc korun za byt, jeden žadatel může získat maximálně 3 miliony korun. Dotace může činit maximálně polovinu celkových uznatelných nákladů projektu, zbylé náklady hradí majitel stavby. Finance budou poskytnuty ve dvou splátkách, polovina po uzavření smlouvy a druhá polovina po realizaci projektu. Díky první výzvě tak předpokládáme vznik či obnovu zhruba šesti desítek bytů.

Žadatelem o zmíněnou dotaci může být vlastník či spoluvlastník objektu. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. března 2023 do 12 hodin 31. března 2023. Nedílnou součástí žádostí jsou povinné přílohy, doklady týkající se vlastnictví a stavu nemovitosti. Realizace projektu nesmí trvat déle než dva roky od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.  

Po dobu sedmi let musí být byty po realizaci projektu poskytnuty pro účely nájemního bydlení, část z nich pak pro účely dostupného nájemního bydlení. V rámci dostupného bydlení je bytová jednotka (byt) poskytnuta do užívání formou nájemní smlouvy, dle které výše nájemného za 1 m² nepřesáhne 70 procent průměrného nájemného. Zvýšení nájemného jednou ročně na základě inflační doložky je možné. 

Žádosti do dotačního programu podávají zájemci v elektronické podobě a následně listinné podobě nebo prostřednictvím datových schránek. O poskytnutí dotací rozhodnou orgány města nejpozději do konce roku 2023. Jednotlivé projekty jsou posuzovány podle projektové připravenosti, komplexnosti záměru i specifických kritérií (bonifikaci získá záměr realizovaný v památkové zóně či pokud bude obsahovat minimálně jeden bezbariérový byt).  

Zájemci naleznou detailní informace k programu na webu města viz https://1url.cz/Cr4V5.

Zdroj: MM Ostrava

Kulturní dědictví – monitoring tisku, zprávy, analýzy, dotace, akce a události, výstavy, webové projekty


 

Copyright © 2023 Monumentis z.s. / © ČTK

Provozovatelem portálu  Monumentis je Monumentis z.s.
Další šíření obsahu portálu Monumentis  je bez souhlasu
Monumentis z.s. zakázáno.