Přeskočit na obsah

Kulturní dědictví – monitoring tisku, zprávy, analýzy, dotace, akce a události, výstavy, webové projekty

Dotace aktuálně

Startuje program Transformace – bezúročný úvěr pro podnikatele v uhelných regionech
Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravily ve vybraných regionech ČR program bezúročných úvěrů na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů. Podnikatelé v uhelných regionech, tzn. ...

Novinky z oblasti dotací

Startuje program Transformace – bezúročný úvěr pro podnikatele v uhelných regionech
Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravily ve vybraných regionech ČR program bezúročných úvěrů na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů. ...
Jičínské muzeum se dočká historické modernizace za 40 milionů korun. Většinu pokryje dotace
Regionální muzeum a galerii v Jičíně čeká historická proměna, na jakou čekaly jeho expozice 30 let. Letos v září se muzeum pustí do modernizace svých expozic, které přinesou novátorství, hravost i ...
INTERREG Česko – Polsko může pomoci památkám na Pardubicku
Pardubický kraj se dlouhodobě snaží využívat všech dostupných dotačních programů, a to jak státních, tak evropských. Jedním z nich je operační program přeshraniční spolupráce INTERREG Česko – Polsko ...
Plzeňský kraj letos rozdělil nejmenším obcím na obnovu venkova 100 mil. Kč
Plzeňský kraj rozdělil letos 100 milionů korun nejmenším obcím v Programu stabilizace a obnovy venkova (PSOV). V nejvýznamnějším programu kraje na podporu venkova dostane peníze 320 projektů, obce ...
Obce mohou žádat o dotaci MMR na podporu architektonických a urbanistických soutěží.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Využívání těchto soutěží patří mezi způsoby, jak obce mohou ...

Přehled dotačních titulů • 

NÁRODNÍ DOTACE  


 

termín nejbližší výzvy – název programu – popis

Ministerstvo kultury

30.09.2023 – Program záchrany architektonického dědictví

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Obnova kulturních památek jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod. ...

31.01.2023 – Havarijní program

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Řešení havarijních stavů kulturních památek (střecha, statika) ...

28.02.2023 – Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP

Výzva pro rok 2023 otevřena • Kulturní památky • Řešeno prostřednictvím obce s rozšířenou působností ...

04.10.2023 – Kulturní aktivity v památkové péči

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Žadatelem spolky, o.p.s., zájmová sdružení p.o. ...

15.11.2023 – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Žadatelem město s pam. rezervací nebo zónou ...

31.01.2023 – Program péče o vesnické památkové rezervace …

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Žadatelem vlastník kulturní památky ve vesnické památkové rezervaci ...

Ministerstvo pro místní rozvoj

05.06.2023 – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3.000 obyvatel

Výzva otevřena • Termín příjmu žádostí 2.5..-5.6.2023 • Komunikace, veřejné budovy ... ...

05.06.2023 – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce s 3001-10000 obyvatel

Výzva otevřena • Termín příjmu žádostí 2.5..-5.6.2023 • Komunikace, veřejné budovy ... ...

21.03.2023 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Výzva pro rok 2023 otevřena • Demolice budov v SVL ...

20.04.2023 – Program NPO Brownfieldy (SFPI)

Výzva otevřena • Řešení brownfieldů • Určeno pro obce a města ...

13.01.2023 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Turistické trasy, navigační systémy, doprava, monitoring CR ...

13.01.2023 – Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Řízení destinací, marketingové výzkumy, podpora produktů a zavádění inovací v CR ...

Ministerstvo zemědělství

01.02.2023 – Údržba a obnova venkovských prvků

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Obnova drobných sakrálních památek a hřbitovů ...

Ministerstvo obrany

31.01.2023 – Péče o válečné hroby

Výzva pro rok 2023 (2024) uzavřena • Péče o válečné hroby a památníky ...

KRAJSKÉ DOTACE  


 

termín nejbližší výzvy – název programu – popis

Středočeský kraj

Dotace na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01 2024 • Obnova KP ...

Fond obnovy venkova Středočeského kraje 2021-2024

Výza otevřena • Výzva do 28.6.2024 • Veřejná infrastruktura ...

Ústecký kraj

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji

Výzva připravena • Termín 3.4.-3.5.2023 • Projekty a studie ...

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01-02 2024 • Venkovská zástavba ...

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01-02 2024 • Obnova KP ...

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Přepodklad 01-02 2024 • Obnova drobných památek ...

Liberecký kraj

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01-02 2024 • Obnova nem. KP ...

Stavebně historický průzkum

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad další výzvy 05-06 2023 • SHP ...

Plzeňský kraj

Obnova nemovitostí a drobných staveb na území pam. rezervací a zón

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Výzva pro rok 2024 • Předpokládaný termín výzvy leden-únor 2024 • Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb ...

Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01-02 2024 • Obnova KP ...

Karlovarský kraj

Program na obnovu a využití KP, pam. hodnotných objektů a mov. věcí

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 10 2023 • Obnova pam. objektů a věcí ...

Jihočeský kraj

Krajský investiční fond Jihočeského kraje

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01-02 2024 • Objekty veřejné služby ...

Královéhradecký kraj

Obnova památkového fondu

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 10 2023 • Obnova nem. KP ...

Pardubický kraj

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01 2024 • Obnova pam. objektů a věcí ...

Kraj Vysočina

Program na podporu obnovy KP a zprac. předprojektové dokumentace

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 01-02 2024 • Obnova nem. KP ...

Hlavní město Praha

Program pro vlastníky památkově významných objektů

Výzva pro rok 2023 uzavřena • Předpoklad 07-10 2023 • Obnova pam. objektů a věcí ...

DOTACE EU  


 

termín nejbližší výzvy – název programu – popis

IROP 2021-2027

IROP 2021-2021 Kulturní dědictví a cestovní ruch

Podmínky programu IROP 2021-2027 pro oblast kulturního dědictví ...

Národní plán obnovy (MKCR)

NPO MKCR – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká centra

Výzva uzavřena 12.9.2022 • Výsledky zveřejněny ...

INTERREG CZ-Sasko 2021-2027

Interreg Česká republika – Svobodný stát Sasko

Podmínky programu INTERREG ČR-Sasko 2021-2027 ...

INTERREG CZ-Bavorsko 2021-2027

Interreg Česká republika – Svobodný stát Sasko

Podmínky programu INTERREG ČR-Sasko 2021-2027 ...

OP Spravedlivá transformace (MŽP)

Spravedlivá transformace – bezúročné úvěry pro podnikatele

Výzva otevřena od 17.4.2023 • Bezúročné úvěry pro malé a střední podnikatele z UK, KV a MS kraje • Investiční aktivity ...

INTERREG CZ-Bavorsko 2021-2027

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ...

Kulturní dědictví – monitoring tisku, zprávy, dotace, akce a události, výstavy, webové projekty


 

Copyright © 2023 Monumentis z.s. / © ČTK

Provozovatelem portálu  Monumentis je Monumentis z.s.
Další šíření obsahu portálu Monumentis  je bez souhlasu  Monumentis z.s. zakázáno.